Gloss Musik


Gloss Musik GmbH, tür gözetmeksizin Türkiye’nin müziğini yayınlayan Berlin merkezli bağımsız bir kolektiftir.

Gloss is a Berlin based independent record label, sharing cultural diversity of Turkey with music.
Gloss Musik/Sahne Müzikleri / Theatre-Musical Soundtracks

Sahne Müzikleri / Theatre-Musical Soundtracks